اطلاعات بازار

ما یک راه حل تحقیقاتی که ارائه دهنده تحلیلی از اندازه بازار محصول درخواست شده، چشم انداز رقابتی، توزیع، روندهای فعلی، پویایی های صنعتی و فرصت های بالقوه می باشد ….

ما یک راه حل تحقیقاتی که ارائه دهنده تحلیلی از اندازه بازار محصول درخواست شده، چشم انداز رقابتی، توزیع، روندهای فعلی، پویایی های صنعتی و فرصت های بالقوه می باشد، ارائه می دهیم. هدف نهایی هر مطالعه پاسخ به سوالات کلیدی و فراهم آوردن اطلاعات به روز و قابل اعتماد برای پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک کسب و کارمی باشد.

 

راه حل های سفارشی شامل موارد زیر است:

  • جمع آوری و ذخیره داده های حسابرسی دسته های محصول درخواست شده در کانال های خرده فروشی کشورهای تحت بررسی.
  • فراهم آوردن داده های کمی در مورد اندازه بازارمحصول درخواست شده و سیر تکاملی تاریخی یا پیش بینی سیر تکاملی آن.
  • فراهم آوردن اطلاعات کیفی در مورد روند و توسعه بازار محصول درخواست شده.
  • درک چشم انداز رقابتی و توزیع.
  • ارائه آموخته ها و توصیه های کلیدی برای مشتری.
اطلاعات بازار >>

سوالات متداول

چرا به اطلاعات بازار نیازمندیم؟

اطلاعات بازار بسیاری از سوالات اساسی شما را در مراحل مختلف پروژه کسب و کار پاسخ می دهد. اولین سوالی که پیش می آید این است که اگر پروژه باید اینگونه آغاز و پایان یابد، چطور می توان کسب و کار خود را گسترش داد. هر شرکت باید حداقل حدود اولیه اطلاعات بازار را پیش از شروع یک پروژه تجاری جدید انجام دهد، به عنوان مثال برای فهمیدن اینکه آیا محصول یا خدمت آنها پیش از این مشابهی در بازار انتخاب شده دارد یا خیر، ویژگی اصلی محصولات ارائه شده قبلی چیست، کدام بخش بندی قیمت بکار گرفته شده و آیا تقاضایی برای نوآوری در محصولات/جایگزینی/توسعه وجود دارد یا خیر.

 

به طور همزمان شرکت هایی که با محصولات خود در بازار حضور یافته اند، نیاز دارند نبض بازار را در دست داشته باشند. در بسیاری موارد شرکت ها واحد تحقیقات بازار خود را دارند و روندهای کلیدی را در بازار دنبال می کنند. با این حال، برای کسب اطمینان در مورد اینکه دیدگاه هایشان به دیدگاه واقعی بسیار نزدیک است یا خیر، همیشه پیشنهاد می شود که نگاهی مستقل به بازار، بازیکنان بازار و عملکرد شرکت وجود داشته باشد.

چه کسی صاحب نتایج تحقیقات است؟

با توجه به بهترین تجربه بدست آمده، درخواست کننده اطلاعات بازار صاحب نتایج تحقیقات است مگر اینکه به گونه ای دیگر توافق شده باشد.

تحقیقات اطلاعات بازار فاقد عمومیت/سفارشی چیست؟

معمولا شرکت ها از نظر رقبا، توسعه محصولات جدید، تغییر رفتار مصرف کننده و غیره در بازارهای بسیار گیج کننده ای فعالیت می کنند. در نتیجه، راه حل های اطلاعات بازار به صورت سفارشی باید با توجه به مسائل هر مشتری باشند. بنابراین شرکت “راهکار سلامت اکسیر (رسا)” تمایل دارد وقت بیشتری برای مرحله آغاز پروژه به منظور فهم دقیق مشکل مشتری و ایجاد ترکیبی از ابزارهای اطلاعات بازار که منتج به افزودن واقعی اطلاعات ارزشمند برای مشتری شود، صرف کند. یکی از اهداف اصلی “رسا” بدست آوردن راه حل اطلاعات بازار که در پایان پروژه اطلاعاتی با زاویه متفاوت جدید یا کمتر شناخته شده در اختیار مشتری قرار دهد. مشتریان بابت اطلاعاتی که از قبل داشته اند، هزینه ای پرداخت نمی کنند.

آیا “رسا” طی پروژه اطلاعات بازار بر روی مسائل اساسی کار خواهد کرد؟

“رسا” همیشه تحلیل گران را در کشورهای مورد تحقیق به ماموریت می فرستد تا از مسائلی که به دلیل زبان مادری اتفاق می افتند، جلوگیری شود، روندهای کلیدی زندگی روزانه در کشورهای مدنظر دنبال شوند، ویژگی های فرهنگ روزانه محلی و کسب و کار درک شود.