این روزها مردم سعی دارند تا حد ممکن سالم زندگی کنند. نوشیدنی های ورزشی امروزه روز به روز بر محبوبیتشان افزوده می شود. این نوشیدنی ها برای کمک به ورزشکان برای حفظ آب، الکترولیت و سطح انرژی در بدن فرد پس از تمرینات خسته کننده تولید شده اند. نوشیدنی های ورزشی را می توان به ۳ گروه تقسیم کرد. نوشیدنی های ورزشی ایزوتونیک شامل تقریبا همان مقدار قند و نمک هستند که در بدن انسان وجود دارد. میزان قند و نمک موجود در نوشیدنی های ورزشی هایپرتونیک و هایپوتونیک از میزان قند و نمک بدن انسان بیشتر یا کمتر است.

 

آخرین روند در صنعت نوشیدنی های ورزشی، نوشیدنی های آمینو اسید (BCAA) و نوشیدنی های پروتئینی هستند. نوشیدنی های BCAA نقش مهمی در کاهش درد عضلانی، عضله سازی وافزایش سطح انرژی ورزشکار حین ورزش دارند. نوشیدنی های پروتئین در فرآیند عضله سازی مهم هستند. تیم نوشیدنی رسا از آخرین روندها اطلاع دارد و ما می دانیم چگونه ترکیب خوشمزه و منحصربفردی برای نوشیدنی های ورزشی شما بدست آوریم.

محصولات ورزشی

sport-150x150