تاریخچه نوشیدنی آرام بخش از سال ۲۰۰۵ زمانی که گروهی از محصولات در ژاپن به بازار معرفی شدند، باز می گردد. تقاضا برای این نوع نوشیدنی برخواسته از افزایش استرس در زندگی روزمره افراد است. نوشیدنی های آرام بخش باید سطح استرس که عامل اصلی بی خوابی است را کاهش دهند. این نوشیدنی ها ممکن است گازدار باشند و بتوان آنها را سرد نوشید. فایده نوشیدنی های آرام بخش این است که معمولا شامل بیش از یک عنصر فعال هستند.

 

نوشیدنی های آرام بخش معمولا شامل گاما-آمینوبوتیریک اسید (GABA) می باشند. این ماده بر روی سیستم عصبی ما تاثیر می گذارد و به آرام سازی و کاهش سطح استرس کمک می کند. همراه با ماده GABA ترکیب نوشیدنی های آرام بخش را می توان با ال-تئانین و ال-تئورین، ریشه سنبل الطیب، ملاتونین و ریشه کاوا(نوعی درخت فلفل جزایر پلینزی) غنی ساخت. مطالعات دریافته اند به دلیل ترکیب نوشیدنی های آرام بخش، این نوشیدنی ها می توانند به افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی یا کم توجهی برای افزایش تمرکز کمک کنند.

 

اندازه بازار نوشیدنی های آرام بخش به صورت سالانه در حال افزایش است. روی این روند سرمایه گذاری کنید و دستورالعمل نوشیدنی آرام بخش خود را با ما توسعه دهید.

محصولات آرام بخش

relax-150x150