خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مستقل نوشیدنی ما به تولیدکنندگان نوشیدنی و صاحبان برند کمک می کند تا کیفیت محصول را امتحان کنند. ما به مشتریانمان از طریق …..

آزمایشگاه مستقل محصولات ما به تولیدکنندگان محصولات و صاحبان برند کمک می کند تا کیفیت محصول را امتحان کنند. ما به مشتریانمان از طریق تحلیل میکروب شناسی، تحلیل تغذیه ای و تحلیل شیمیایی مواد غذایی مختلف یاری می رسانیم. این آزمایشات می توانند هم برای محصولات آماده مصرف و هم مواد اولیه جدا انجام گیرند.

 

شناسایی محتویات خاکستر در محصولات

اندازه گیری میزان کافئین در محصول ها

اندازه گیری کیلو کالری و کیلو ژول

بررسی تغذیه ای کامل با توجه به مقررات مواد غذایی (اتحادیه اروپا) شماره ۱۱۶۹/۲۰۱۱

تعیین چربی در محصول ها

اسیدهای چرب موجود در محصول ها

آزمایشات میکروب شناسی محصول ها ( شمارش باکتری های هوازی، تعیین باکتری های بی هوازی، شناسایی باکتری های محصول، تعیین کپک ومخمر نوشیدنی ها)

تعیین کلسیم و آهن

تاریخ انقضا

بررسی میزان الکل در محصولات

تعیین میزان نمک در محصول ها

تعیین میزان پروتئین در محصول ها

میزان اسیدیته محصول

میزان الکل محصول

بررسی رنگ محصول

میزان قند کل محصول

خدمات آزمایشگاهی >>