تولید آزمایشگاهی مقیاس کوچک

تولید آزمایشگاهی  مقیاس کوچک برای پروژه های کوچک نوشیدنی به طور خاص برای پروژه های نوپای نوشیدنی طراحی شده که در صدد آزمودن ایده ها از طریق تولید یک سری کوچک از نوشیدنی هستند

تولید آزمایشگاهی  مقیاس کوچک برای پروژه های کوچک محصولات صنایع غذایی به طور خاص برای پروژه های نوپای  محصولات صنایع غذایی طراحی شده که در صدد آزمودن ایده ها از طریق تولید یک سری کوچک از محصول هستند. این راه حل موسسان شرکت را قادر می سازد تا بازخورد بازار از ایده شان را بدست آورند.

 

مزایای اصلی تولید آزمایشگاهی در مقیاس کوچک:

ریسک مالی پایین

حداقل مقدار سفارش پایین، بنابراین شما مجبور به تولید مقدار زیاد از محصول بدون اطلاع از موفقیت یا عدم موفقیت آن.

شما قادر به دریافت بازخورد از مصرف کنندگان، خریداران یا سرمایه گذاران خواهید بود و می توانید دستورالعمل را برای تولید صنعتی تنظیم نمایید.

 

ما ۲ راه حل تولید آزمایشگاهی مقیاس کوچک را پیشنهاد می نماییم:

قوطی های آلومینیومی ۲۵۰ میلی لیتری، قوطی های  MOQ 3000

بطری های پت، بطری های MOQ 1500

تولید آزمایشگاهی مقیاس کوچک >>