توسعه فرمول محصولات

در اینجا ما ایده اصلی برای محصولات شما را به یک مفهوم کامل آماده ورود به بازار توسعه می دهیم.

توسعه مفهوم ترکیب

در اینجا ما ایده اصلی برای محصولات شما را به یک مفهوم کامل آماده ورود به بازار توسعه می دهیم. در طی این فرآیند ما:

نیازها و تقاضاهای کلیدی برای محصولات را شناسایی می کنیم.

پروژه حساب های مربوط به اهداف قیمت گذاری، مقادیر تولید و شرایط را انجام می دهد (این کار با مشورت متخصصان ما در امر مدیریت تولید و توسعه محصولات انجام می گیرد.)

طیف گسترده ای از مفاهیم بالقوه برای نوشیدنی شما بر اساس جلسات طوفان مغزی با متخصصانمان ارائه می شوند.

با همکاری شما بهترین مفهوم برای محصولات صنایع غذایی شما شناسایی خواهد شد.

 

توسعه دستورالعمل

زمانی که مفهوم تایید شود، تیم دانشمندان محصولات ما در آزمایشگاه داخلی  بر روی توسعه دستورالعمل و تولید نمونه اولیه محصولات شما کار خواهند کرد. طی این فرآیند:

تحلیل قیمت، یافتن منابع مواد اولیه، شناسایی فرصت های کاهش قیمت و تحلیل محصول انجام می گیرد.

توسعه نمونه اولیه آغازین، اجرای آزمون پایداری آزمایشگاهی، فرمول بندی مجدد در صورت نیاز، بهینه ساختن فرمول و تحویل نمونه ها برای آزمون و بازنگری صورت می گیرد.

تولید محصول پیشنهادی نهایی واقع گرایانه با قیمت نهایی مواد اولیه محصول و قیمت کامپاند صورت می گیرد.

توسعه فرمول نوشیدنی >>