استراتژی و ارتباط

ما فضایی را که برند در آنجا می تواند قوی ترین و منحصربفردترین جایگاه را داشته باشد، تعیین می کنیم. بازار هدف آن کدام است و چگونه می توان به مصرف کنندگان آن دست یافت؟

ما فضایی را که برند در آنجا می تواند قوی ترین و منحصربفردترین جایگاه را داشته باشد، تعیین می کنیم. بازار هدف آن کدام است و چگونه می توان به مصرف کنندگان آن دست یافت؟

بهترین استراتژی برای ورود به بازار جدید کدام است؟ ما چطور و چگونه برای جلب توجه مصرف کنندگان و توزیع کنندگان تعامل می کنیم؟ ما برندها را مرتبط ساخته و ارتباط دیجیتالی آنها را با مصرف کنندگانشان افزایش می دهیم که در دنیای امروزی امری حیاتی است.

موفقیت استراتژی بازاریابی به چگونگی مدیریت تعامل با مصرف کنندگان بستگی دارد. به همین دلیل است که ما همیشه در جستجوی ایده هایی هستیم که نه تنها روی کاغذ خوب بنظر برسند، بلکه در عمل نیز موثر باشند. رقابت با شرکت های چند ملیتی و بودجه های بازاریابی آنها سخت است، بنابراین ایده ها بسیار اهمیت دارند. ما همیشه در جستجوی ایده هایی هستیم که بتوانند برای کسب و کار شما و مصرف کنندگان مزیت ایجاد کند.

 

دقت در هر مرحله از کار استراتژیکانه یک ضرورت است. کدام نوع محصول را داریم؟ بازار هدف آن کدام است؟ کدام نوع کانال های فروش در اختیار ما قرار دارند؟ از کدام کانال های ارتباطی استفاده می کنیم؟ ما سعی داریم منابع خود را در هر مرحله ممکن حداکثر سازیم و راه حل هایی برای هر پرسش ممکن بدست آوریم.

 

ارکان اصلی:

موقعیت برند(تصویری)

بازار هدف

مزیت های رقابتی

ورود به بازار/استراتژی راه اندازی

کانال های فروش

استراتژی تعامل

استراتژی رسانه های اجتماعی

کمپین های تبلیغاتی و تاکتیک ها

استراتژی و ارتباط >>